SHEN

Mắt Hoàng Hôn

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
LÁ CHẮN KIẾM KHÍ

Sau khi dùng phép, Shen nhận được một lá chắn. Dùng phép lên tướng khác sẽ làm giảm thời gian hồi của hiệu ứng này.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SHEN, MẮT HOÀNG HÔN
  1/2 · SHEN, MẮT HOÀNG HÔN
 • 2/2 · SHEN HUYẾT NGUYỆT
  2/2 · SHEN HUYẾT NGUYỆT