SHYVANA

Long Nữ

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Cuồng Nộ Long Nhân

Shyvana gây thêm sát thương lên rồng. Mỗi khi hạ một Rồng Nguyên Tố, các kỹ năng của Shyvana sẽ được cường hóa vĩnh viễn khi ở Dạng Rồng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · SHYVANA, LONG NỮ
  1/3 · SHYVANA, LONG NỮ
 • 2/3 · SHYVANA RỒNG BĂNG
  2/3 · SHYVANA RỒNG BĂNG
 • 3/3 · SHYVANA LỬA ĐEN
  3/3 · SHYVANA LỬA ĐEN