SINGED

Dược Sĩ Điên

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Xé Gió

Singed bứt tốc khỏi các tướng gần đó, nhận thêm Tốc độ Di chuyển khi đi qua chúng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · SINGED, DƯỢC SĨ ĐIÊN
  1/3 · SINGED, DƯỢC SĨ ĐIÊN
 • 2/3 · SINGED CƯỠI SÓNG
  2/3 · SINGED CƯỠI SÓNG
 • 3/3 · SINGED CƯỜNG HÓA
  3/3 · SINGED CƯỜNG HÓA