SION

Chiến Binh Bất Tử

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
VINH QUANG TỬ SĨ

Sau khi bị hạ gục, Sion sẽ tự tái sinh bản thân trong chốc lát, Máu của hắn sẽ liên tục giảm xuống. Đòn đánh của hắn được tăng tốc cực nhanh, sẽ hồi máu cho hắn và gây thêm sát thương dựa trên Máu tối đa của mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SION, CHIẾN BINH BẤT TỬ
  1/2 · SION, CHIẾN BINH BẤT TỬ
 • 2/2 · SION CHIẾN THẦN
  2/2 · SION CHIẾN THẦN