SONA

Đại Cầm Nữ

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Sức Mạnh Hợp Âm

Sau 3 lần thi triển phép, đòn đánh kế tiếp của Sona sẽ gây thêm sát thương phép đồng thời tạo một hiệu ứng phụ dựa trên giai điệu Sona vừa tấu lên trước đó

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · SONA, ĐẠI CẦM NỮ
  1/4 · SONA, ĐẠI CẦM NỮ
 • 2/4 · PENTAKILL SONA
  2/4 · PENTAKILL SONA
 • 3/4 · SONA TIÊN NỮ
  3/4 · SONA TIÊN NỮ
 • 4/4 · SONA TIỂU TÌNH NHÂN
  4/4 · SONA TIỂU TÌNH NHÂN