SORAKA

Tinh Nữ

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Cứu Rỗi

Soraka chạy nhanh hơn khi di chuyển về phía các đồng minh thấp máu gần đó.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · SORAKA, TINH NỮ
  1/4 · SORAKA, TINH NỮ
 • 2/4 · SORAKA HỘI CHUỐI CẢ NẢI
  2/4 · SORAKA HỘI CHUỐI CẢ NẢI
 • 3/4 · SORAKA SIÊU MÁY TÍNH
  3/4 · SORAKA SIÊU MÁY TÍNH
 • 4/4 · SORAKA MÙA ĐÔNG KỲ DIỆU
  4/4 · SORAKA MÙA ĐÔNG KỲ DIỆU