TEEMO

Trinh Sát Nhanh Nhẹn

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
BẮN ĐỘC

Đòn đánh thường của Teemo gây sát thương phép theo thời gian.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/5 · TEEMO, TRINH SÁT NHANH NHẸN
  1/5 · TEEMO, TRINH SÁT NHANH NHẸN
 • 2/5 · TEEMO THỎ PHỤC SINH
  2/5 · TEEMO THỎ PHỤC SINH
 • 3/5 · TEEMO TIỂU QUỶ
  3/5 · TEEMO TIỂU QUỶ
 • 4/5 · TEEMO GẤU TRÚC
  4/5 · TEEMO GẤU TRÚC
 • 5/5 · TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA
  5/5 · TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA