THRESH

Cai Ngục Xiềng Xích

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐỌA ĐẦY

Thresh có thể thu thập linh hồn của kẻ địch bị hạ gục ở cạnh hắn, mỗi linh hồn sẽ tăng vĩnh viễn cho hắn Giáp và Sức Mạnh Phép Thuật.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · THRESH, CAI NGỤC XIỀNG XÍCH
  1/2 · THRESH, CAI NGỤC XIỀNG XÍCH
 • 2/2 · THRESH VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG
  2/2 · THRESH VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG