TRYNDAMERE

Bá Vương Man Di

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Cuồng Nộ Chiến Trường

Tryndamere nhận điểm Nộ thông qua mỗi đòn đánh thường, đánh chí mạng, và các cú đánh kết liễu mục tiêu. Nộ tăng Tỉ lệ Chí mạng của hắn và có thể được tiêu thụ để sử dụng kĩ năng Say Máu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/5 · TRYNDAMERE, BÁ VƯƠNG MAN DI
  1/5 · TRYNDAMERE, BÁ VƯƠNG MAN DI
 • 2/5 · TRYNDAMERE QUỶ KIẾM
  2/5 · TRYNDAMERE QUỶ KIẾM
 • 3/5 · TRYNDAMERE QUỐC VƯƠNG
  3/5 · TRYNDAMERE QUỐC VƯƠNG
 • 4/5 · TRYNDAMERE VINH QUANG
  4/5 · TRYNDAMERE VINH QUANG
 • 5/5 · TRYNDAMERE QUAN VŨ
  5/5 · TRYNDAMERE QUAN VŨ