TWISTED FATE

Thần Bài

VAI TRÒPHÁP SƯ / XẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Gian Lận

Sau khi tiêu diệt 1 đơn vị, Twisted Fate ''lắc xí ngầu'' giúp nhận thêm vàng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · TWISTED FATE, THẦN BÀI
  1/3 · TWISTED FATE, THẦN BÀI
 • 2/3 · TWISTED FATE VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG
  2/3 · TWISTED FATE VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG
 • 3/3 · TWISTED FATE TANGO
  3/3 · TWISTED FATE TANGO