TWITCH

CHUỘT THÀNH TINH

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐỘC CHẾT NGƯỜI

Các đòn đánh cơ bản của Twitch khiến mục tiêu bị trúng độc, phải chịu sát thương chuẩn mỗi giây.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · TWITCH, CHUỘT THÀNH TINH
  1/2 · TWITCH, CHUỘT THÀNH TINH
 • 2/2 · TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA
  2/2 · TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA