URGOT

PHÁO ĐÀI DI ĐỘNG

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐẠI BÁC CỘNG HƯỞNG

Đòn đánh thường và Càn Quét khiến các chân càng khạc lửa theo chu kỳ, gây sát thương vật lý.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · URGOT, PHÁO ĐÀI DI ĐỘNG
  1/2 · URGOT, PHÁO ĐÀI DI ĐỘNG
 • 2/2 · URGOT CAO BỒI
  2/2 · URGOT CAO BỒI