VARUS

Mũi Tên Báo Thù

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Sức Mạnh Báo Thù

Mỗi khi Varus hạ gục hay hỗ trợ tiêu diệt đối phương, hắn tạm thời nhận thêm Tốc Độ Đánh. Tốc độ nhận được sẽ nhiều hơn nếu đối phương là tướng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · VARUS, MŨI TÊN BÁO THÙ
  1/4 · VARUS, MŨI TÊN BÁO THÙ
 • 2/4 · VARUS ĐẶC VỤ BẮC CỰC
  2/4 · VARUS ĐẶC VỤ BẮC CỰC
 • 3/4 · VARUS CUNG THỦ THẦN TỐC
  3/4 · VARUS CUNG THỦ THẦN TỐC
 • 4/4 · VARUS HỒ QUANG
  4/4 · VARUS HỒ QUANG