VEIGAR

Bậc Thầy Tiểu Quỷ

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
SỨC MẠNH QUỶ QUYỆT

Veigar giờ đây sẽ nhận điểm cộng dồn nội tại khi ra đòn lên tướng địch thêm lần nữa.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · VEIGAR, BẬC THẦY TIỂU QUỶ
  1/2 · VEIGAR, BẬC THẦY TIỂU QUỶ
 • 2/2 · VEIGAR SIÊU ÁC NHÂN
  2/2 · VEIGAR SIÊU ÁC NHÂN