VI

Cảnh Binh Piltover

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
CÚ ĐẤM PHÁ GIÁP

Mỗi đòn đánh thường thứ 3 lên cùng kẻ địch sẽ gây thêm sát thương tương đương một phần Máu tối đa của mục tiêu, giảm Giáp của nạn nhân đi và tăng Tốc Độ Đánh cho Vi.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · VI, CẢNH BINH PILTOVER
  1/3 · VI, CẢNH BINH PILTOVER
 • 2/3 · VI ÁC QUỶ
  2/3 · VI ÁC QUỶ
 • 3/3 · VI THANH LỊCH
  3/3 · VI THANH LỊCH