WARWICK

Quái Thú Xổng Chuồng

VAI TRÒĐấu Sĩ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐÓI KHÁT

Đòn đánh của Warwick gây thêm sát thương phép. Nếu còn dưới 50% máu, Warwick hồi máu bằng lượng sát thương tăng thêm.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · WARWICK, QUÁI THÚ XỔNG CHUỒNG XỨ ZAUN
  1/2 · WARWICK, QUÁI THÚ XỔNG CHUỒNG XỨ ZAUN
 • 2/2 · WARWICK CỰU THẦN HẮC ÁM
  2/2 · WARWICK CỰU THẦN HẮC ÁM