Ngộ Không

Hầu Vương

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THIẾT BẢNG NGÀN CÂN

Các đòn đánh, kỹ năng của Ngộ Không và phân thân đặt điểm cộng dồn Thiết Bảng Ngàn Cân lên mục tiêu. Với mỗi điểm cộng dồn, Ngộ Không và phân thân sẽ gây thêm sát thương lên mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · NGỘ KHÔNG, HẦU VƯƠNG
  1/3 · NGỘ KHÔNG, HẦU VƯƠNG
 • 2/3 · NGỘ KHÔNG DUNG NHAM
  2/3 · NGỘ KHÔNG DUNG NHAM
 • 3/3 · NGỘ KHÔNG ĐẠI TƯỚNG
  3/3 · NGỘ KHÔNG ĐẠI TƯỚNG