XIN ZHAO

Tể Tướng Demacia

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Quyết Đoán

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây thêm sát thương và hồi lại máu cho Xin Zhao.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · XIN ZHAO, TỂ TƯỚNG DEMACIA
  1/4 · XIN ZHAO, TỂ TƯỚNG DEMACIA
 • 2/4 · XIN ZHAO MẬT VỤ
  2/4 · XIN ZHAO MẬT VỤ
 • 3/4 · XIN ZHAO ĐỒ LONG
  3/4 · XIN ZHAO ĐỒ LONG
 • 4/4 · XIN ZHAO TRIỆU TỬ LONG
  4/4 · XIN ZHAO TRIỆU TỬ LONG