YASUO

Kẻ Bất Dung Thứ

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Đạo của Lãng Khách

Tỉ lệ Chí mạng của Yasuo được tăng gấp đôi. Ngoài ra, Yasuo sẽ dần tạo ra một lớp khiên cho bản thân khi di chuyển. Lớp khiên sẽ được kích hoạt khi hắn phải chịu sát thương từ tướng hoặc quái.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · YASUO, KẺ BẤT DUNG THỨ
  1/3 · YASUO, KẺ BẤT DUNG THỨ
 • 2/3 · YASUO CAO BỒI
  2/3 · YASUO CAO BỒI
 • 3/3 · YASUO PHẢN DIỆN
  3/3 · YASUO PHẢN DIỆN