YUUMI

Cô Mèo Ma Thuật

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐÁNH RA KHIÊN

Theo chu kỳ, khi Yuumi tấn công một tướng, cô hồi năng lượng và có một lá chắn đi theo mình, bảo vệ cho bản thân và đồng đội cô Quấn Quýt cùng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · YUUMI, CÔ MÈO MA THUẬT
  1/2 · YUUMI, CÔ MÈO MA THUẬT
 • 2/2 · YUUMI MŨI TÊN TÌNH ÁI
  2/2 · YUUMI MŨI TÊN TÌNH ÁI