ZERI

TIA CHỚP THÀNH ZAUN

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
NGUỒN ĐIỆN DI ĐỘNG

Mỗi khi nhận được lá chắn, Zeri sẽ được tăng Tốc Độ Di Chuyển. Sau khi gây sát thương lên lá chắn của kẻ địch, cô hấp thụ năng lượng từ chúng và tạo lá chắn cho bản thân.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · ZERI, TIA CHỚP THÀNH ZAUN
  1/2 · ZERI, TIA CHỚP THÀNH ZAUN
 • 2/2 · SIÊU PHẨM: ZERI
  2/2 · SIÊU PHẨM: ZERI