ZIGGS

Chuyên Gia Chất Nổ

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Dễ Nổi Điên

Theo chu kỳ, đòn đánh kế tiếp của Ziggs gây thêm sát thương phép. Hồi chiêu này giảm mỗi khi Ziggs dùng một kỹ năng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · ZIGGS, CHUYÊN GIA CHẤT NỔ
  1/3 · ZIGGS, CHUYÊN GIA CHẤT NỔ
 • 2/3 · ZIGGS MA PHÁP ĐẠI SƯ
  2/3 · ZIGGS MA PHÁP ĐẠI SƯ
 • 3/3 · ZIGGS BÁC HỌC ĐIÊN
  3/3 · ZIGGS BÁC HỌC ĐIÊN