ZOE

Bậc Thầy Biến Ảo

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
LẤP LA LẤP LÁNH!

Đòn đánh kế tiếp của Zoe sau khi tung chiêu gây thêm sát thương phép.

Trang Phục
Có sẵn

  • 1/1 · ZOE, BẬC THẦY BIẾN ẢO
    1/1 · ZOE, BẬC THẦY BIẾN ẢO