29-01-2022Thông báo

Ngừng hỗ trợ cho iPhone và iPad cấu hình thấp

Bắt đầu từ Bản Cập Nhật 3.1, Tốc Chiến sẽ không hỗ trỡ các thiết bị sau: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air (1st gen), iPad Mini 2 và iPad Mini 3

AUTHOR
  • Ben Forbes