18-09-2021Thông báo

CẬP NHẬT THỂ THỨC THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH TỐC CHIẾN ĐÔNG NAM Á 2021

Cập nhật về thể thức thi đấu của Giải Vô Địch Tốc Chiến Đông Nam Á 2021 sau khi Gamer Koala Team rút khỏi giải đấu.

AUTHOR