06-05-2021Thông báo

Bậc Thầy Đi Săn

Bản năng hoang dã? Hay sự tiến hóa của loài máu lạnh? Hãy chọn một phe để biết ai là kẻ đi săn và ai là con mồi.

AUTHOR