Invalid dateThông báo

Nội Dung Mới trong Bản Cập Nhật 3.1

Bản Cập Nhật 3.1 sắp cập bến sẽ mang vô vàn các tính năng mới đến với Tốc Chiến. Hãy tìm hiểu ngay tất cả những thông báo quan trọng trong tóm tắt Tổng Quan Bản Cập Nhật 3.1 lần này của chúng tôi nhé.

AUTHOR
  • Alice Labrecque