07-11-2020Thông báo

Những thay đổi sắp tới về VPN

Chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi liên quan tới việc người chơi sử dụng VPN để chơi Tốc Chiến.

AUTHOR
  • Landon McDowell