Invalid dateThông báo

Những thay đổi sắp tới của Clan và CĐC

Với việc Mùa 3 của CĐC sắp kết thúc, chúng tôi sẽ chia sẻ đôi lời về một số phản hồi cũng như những thay đổi sắp tới trong Mùa 4!

AUTHOR