02-04-2021Thông báo

Cập Nhật Về Vấn Đề Trao Đổi Trận Thắng (Win Trading)

Chúng tôi đang xử lý các hành vi trao đổi trận thắng và dàn xếp kết quả trận đấu.

AUTHOR
  • Ben Forbes