12-10-2021Thông báo

Wild Pass Mùa 3 sắp sửa được nâng cấp

Tristana Thám Hiểm Hextech sẽ mang tới những bất ngờ bùng nổ! Hãy sẵn sàng cho Wild Pass Mùa 3.

AUTHOR
  • Tori Fica