08-07-2021Thông báo

Cập nhật về hành vi Trao Đổi Trận Thắng - Dàn Xếp Trận Đấu

Cập nhật phương án xử lý hành vi trao đổi trận thắng và dàn xếp trận đấu trong Tốc Chiến.

AUTHOR