27-03-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: ARAM

Chế độ ARAM sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm! Adnan “Sheiky” Mirza sẽ mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan về các chế độ chơi trong Tốc Chiến.

AUTHOR
  • Adnan Mirza