21-10-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Clan và CĐC

Nhà thiết kế trò chơi Myles Salholm sẽ tiết lộ một số thông tin về lý do ra mắt hệ thống Clan trong Tốc Chiến.

AUTHOR
  • Myles Salholm