31-05-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Irelia Sẽ Mang Vũ Điệu Của Mình Tới Tốc Chiến

Irelia sẽ sớm có mặt trong Tốc Chiến! Hãy cùng trò chuyện với trưởng nhóm thiết kế trò chơi, người chịu trách nhiệm tái thiết kế Irelia để thấy được quá trình chỉnh sửa giúp Vũ Kiếm Sư phù hợp hơn với Tốc Chiến.

AUTHOR
  • Sol Kim
  • Savannah Ho