01-12-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Trang Bị Mới trong Bản Cập Nhật 2.6

Phiên Bản 2.6 sẽ mang tới những thay đổi liên quan đến đa dạng hóa trang bị thông qua khiên chống phép và lối chơi của các tướng hỗ trợ.

AUTHOR
  • Mike Breese