20-05-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Kế Hoạch Tiếp Theo Cho ARAM

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho chế độ ARAM đang đi tới hồi kết, chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều ở thời điểm hiện tại cũng như kế hoạch sắp tới đối với chế độ này.

AUTHOR
  • Adnan Mirza