23-03-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Tổng Quan Trang Bị Bản Cập Nhật 2.2

Hỡi người chơi tướng đỡ đòn, thời của các bạn đã tới! Hãy đón chờ sự ra mắt của những trang bị mới trong Bản Cập Nhật 2.2 sắp tới.

AUTHOR
  • Mike Breese