24-07-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Tổng Quan Về Trang Bị Trong Bản Cập Nhật 2.4

Phiên Bản 2.4 sẽ mang tới những thay đổi liên quan đến đa dạng hóa trang bị trong hướng lên đồ ở đường rồng.

AUTHOR
  • Mike Breese
  • Savannah Ho