26-05-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Ngọc bổ trợ trong bản cập nhật 2.3

Phiên bản 2.3 sẽ mang đến những thay đổi về ngọc bổ trợ nhằm đa dạng hoá các lựa chọn trước trận đấu của người chơi.

AUTHOR
  • Mike Breese