21-10-2020Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Cân bằng Tốc Chiến

Hãy cùng xem quá trình cân bằng Tốc Chiến được thực hiện bởi Trưởng nhóm Cân bằng Game Jonathan "JCM1117" Chao và đội ngũ của anh ấy ra sao.

AUTHOR
  • Jonathan Chao