15-09-2020Đội ngũ phát triển

Wild Rift Real Talk - September 15 2020

Hàng tuần, chúng tôi sẽ nói về những xu hướng và lo ngại hiện hữu trong cộng đồng Tốc Chiến. Sau đây là những gì mà bạn có thể kỳ vọng từ đội ngũ phát triển!

AUTHOR
  • Brian Feeney
youtube poster