Invalid dateEsports

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ VÒNG CHUNG KẾT WILD RIFT CHAMPIONS SEA 2022

11 đội tuyển đã giành được suất tham dự vòng Chung Kết WCS 2022! Hãy tìm hiểu thêm về họ cũng như thể thức thi đấu và nơi theo dõi giải đấu.

AUTHOR