Invalid dateEsports

Coca-Cola trở thành Đối Tác Sáng Lập Toàn Cầu của Esports Tốc Chiến

Hôm nay, Riot Games và Coca-Cola® đã cùng công bố mối quan hệ đối tác lâu dài mang tính đột phá lần đầu tiên xuất hiện trong ngành game di động và esports.

AUTHOR