20-11-2021Esports

Tốc Chiến - Horizon Cup: Tổng Hợp Vòng Tứ Kết

Đã có kết quả của Vòng Tứ Kết Tốc Chiến - Horizon Cup!

AUTHOR
  • Đội Ngũ Phụ Trách Esports Tốc Chiến