Invalid dateCập nhật trò chơi

Tranh Tách Nền Tốc Chiến Tháng 4

Đố bạn biết ai là kẻ chuyên mặc đồ xanh đen và sẽ cho bạn biết thế nào là đau đớn?! Xem ngay tranh tách nền tháng này để tìm câu trả lời nhé!

TÁC GIẢ