Invalid dateCập nhật trò chơi

Rương Hextech sắp được ra mắt trong Tốc Chiến

Chúng tôi đã tìm kiếm thêm cách để người chơi có thể nhận được các nội dung mới trong suốt vài bản cập nhật trước, và trong Phiên Bản 3.4, chúng tôi sẽ ra mắt một phương thức mới tại một số khu vực để đáp ứng điều này.

TÁC GIẢ
  • Blake Edwards