23-08-2021Cập nhật trò chơi

Thay Đổi Giá Thành Khu Vực và Tặng Thêm Tiền Tệ Trên Toàn Cầu

Chúng tôi sẽ cập nhật giá thành vật phẩm/nội dung tại một số khu vực vào ngày 09/09.

AUTHOR
  • Joe ‘Smileyjoe’ Hixson