05-01-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.0

Trong bản cập nhật đầu tiên của năm mới, chúng ta sẽ chào đón 5 tướng Yordle và một loạt tính năng mới như Tìm Tổ Đội, chỉ báo độ trễ...

AUTHOR