Invalid dateCập nhật trò chơi

Cập nhật chế độ ARAM

Trong Bản Cập Nhật 3.4, chúng tôi sẽ đem tới cho bạn thêm nhiều cách để kiếm lượt đổi tướng trong các trận ARAM.

AUTHOR
  • Blake Edwards